Personale

Der er ansat både lærere og socialpædagoger, som deltager løbende i både efteruddannelse og videreuddannelse. Den samlede personalegruppe modtager supervision af en ekstern supervisor, som også underviser i relevante psykologiske problemstillinger.

Jon

skolens leder

Karina

Pædagog

Kieu

Lærer

Anette

Lærer